5 načina da postanete prijatelj sa neizvjesnošću života/5 ways to become friends with life’s uncertainty

Jedna od najgorih stvari za mnoge je suočiti se s neizvjesnošću života. Situacija sa korona virusom nas je pozvala da savladamo ovu važnu životnu lekciju jer nam je pokazala da je samo promjena izvjesna. Sada svi želimo da vidimo kako će završiti ova priča, želimo da unaprijed znamo kakav će biti kraj. Ali ne može prije no što može. Sve se dešava tačno na vrijeme, ni minutu prije ni minutu kasnije. Dok čekamo da saznamo šta se dešava u sljedećem poglavlju života, evo pet načina da se sprijateljimo sa neizvjesnošću:

1) Postanite svjesni da je jedino neizvjesnost izvjesna (uvijek je bilo tako, samo što ponekad imamo iluziju kontrole)

2) Pošto nitko zapravo ne zna šta budućnost donosi, svi se pravimo da znamo i tako se i ponašamo

3) Na jednom nivou, potrebna nam je organizacija i planiranje života, da bi mogli funkcionisati, ali na drugom, onom dubljem nivou, potrebno je osvijestiti da zapravo ne znamo šta će se desiti i da je to savršeno u redu

4) Šta god da budućnost donese, jedino što možemo kontrolisati je kako ćemo mi reagovati na to (s kakvim stavom, mislima i emocijama)

5) Postanite svjesni da je izvjesno da će doći do neke promjene i da je svaka promjena zapravo pozitivna, jer život uvijek ide naprijed a ne nazad.

I zato, svaki put kad nešto planirate i dogovarate, najbolje bi bilo da namignete sami sebi a i drugima, i tako se podsjetite da onaj drugi nivo planiranja nad kojim nemate kontrolu i nad kojim i ne treba da imate kontrolu, jer naš život je vječno povezan sa drugim životima, te se stalno dešavaju savršeno uvremenjene kokreacije sa cijelim Univerzumom…

One of the worst things for many is to face the uncertainty of life. The situation with the corona virus called us to master this important life lesson as it showed us that only change is certain. Now we all want to see how this story will end, we want to know in advance what the end will be like. But it can’t be before it can be. Everything happens exactly on time, not a minute before or a minute later.

As we wait to find out what happens in the next chapter of life, here are five ways to deal with uncertainty:

1) Become aware that only uncertainty is certain (it always was, except that sometimes we have the illusion of control)

2) Since no one really knows what the future brings, we all pretend to know, and we act like we know

3) On one level, we need organization and planning for life, in order to function, but on another, deeper level, we need to be aware that we do not really know what is going to happen and that it is perfectly fine

4) Whatever the future brings, the only thing we can control is how we will react to it (with what attitude, thoughts and emotions)

5) Become aware that it is certain that there will be some change and that any change is actually positive, because life always goes forward and not backward.

That is why every time you plan and arrange something, it would be best to wink at yourself and others, and remind yourself on the other level of planning that you have no control over and that you should not have control over, because our life is forever connected with other lives, and we always co-create perfectly with the entire Universe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s